Fiscaal Voordeel

Fiscale aspecten stoelmassages voor bedrijven.

De regering ziet wel in dat stoelmassage een belangrijke bijdrage kan leveren om gezondheidsklachten te voorkomen of te verminderen en heeft de kosten hiervoor fiscaal aftrekbaar gemaakt. Sterker nog: Tweede Kamerfractieleden nemen zelf regelmatig plaats op de massagestoel!

De omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages is voor werkgevers aftrekbaar en het gehele factuurbedrag excl. BTW is als bedrijfskosten op te voeren, zie onderstaande informatie: (bron: website Ministerie van Financiën).

Een werkgever moet een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren.
Door stoelmassage in het ARBO-plan op te nemen met als doel het verminderen van stress, burn-out en RSI wordt de stoelmassage aftrekbaar van de belasting.
Als werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig hebben, bijvoorbeeld bij beeldschermwerkers, is er sprake van een vrije ARBO-verstrekking.
Omdat de werkgever de stoelmasseur contracteert en betaalt en dus afnemer is van de prestaties, heeft hij om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting.
Deze voorbelasting betreft de 19% b.t.w. die over de diensten van de stoelmasseur en de eventuele reiskostendeclaratie betaald wordt.
Ten tweede kan de opdrachtgever het gehele factuurbedrag excl. de b.t.w. als bedrijfskosten opvoeren.

Bovenstaande is wel alleen aftrekbaar als de stoelmassages vallen onder vrije arbo-verstrekkinen en als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Arbo-verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé-besparing geniet.

Stoelmassage

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:
  • U heeft als werkgever een arbo-plan.
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan.
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer.